Obchodní podmínky

Provozovatel a prodávající

Pizza Veloce, Družstevní 844, Frýdek Místek 738 01

IČ:70315906

Předmět činnosti
Výroba, rozvoz jídel a potravin ve Valašském Meziříčí a vybraných lokalit

Produkty a služby
Objednat lze veškeré zboží uvedené v nabídce, saláty a nápoje se rozváží pouze společně s hlavním jídlem (pizzou nebo těstovinami). Za zboží které je dočasně vyprodáno, bude nabídnuta alternativa. Alkoholické nápoje prodáváme pouze osobám starších 18-ti let, při předávce může obsluha požádat o doklad pro ověření věku.

Otevírací doba
Telefonické objednávky jsou přijímány v průběhu celé pracovní doby, online objednávky jsou přijímány ve stanovené pracovní době maximálně však do 15 minut před koncem stanovené zavírací hodiny

Platba za zboží a služby

Hotově

       

Přijímáme pouze českou korunu. Řidiči mají z bezpečnostních důvodů u sebe pouze omezenou hotovost. Na platbu vyšší bankovkou jak 1000,- je potřeba nás upozornit. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Gastrostravenkami

 

Cheque Dejeuner, Sodexo, Ticket Restaurant nebo Naše stravenka. Vyhrazujeme si právo do zbylé hodnoty peníze nevracet.

Kartou

 

Příímame většinu platebních karet vyjma American express, JBC a stravenkových karet. Na platbu kartou nás z technických důvodů upozorněte už při objednávce.

Dodání objednávky
Cílem je dovoz v co nejkratším možném čase, obvyklá doba je od 30 minut do 90 minut od objednání. Doba dodání je zcela závislá na aktuální situaci a počtu objednávek. Informace o aktuální dodací době podá obsluhující personál.

Odstoupení od smlouvy
Vzhledem k povaze nabízeného sortimentu a služeb nelze odstoupit od smlouvy. Zákazník je povinen si zkontrolovat zda dodané zboží či služba souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoli v nepořádku je třeba ihned volat na pobočku. Pokud nebyla dodržena kvalita jídla bude nabídnuta výměna či jiná forma kompenzace.

Akce a slevy
Všechny akce a slevy se řídí vlastními podmínkami které jsou k nahlédnutí na pobočce. Vyhrazujeme si právo jakoukoliv akci či slevu omezit či zrušit i před plánovaným koncem, a to bez náhrady.


GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Pizza Veloce se sídlem Družstevní 844, Frýdek Místek, IČ 70315906, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby: jméno a příjmení, název společnosti, adresa, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, historie objednávek. Správce neukládá ani nezpracovává žádné údaje, které spadají do kategorie citlivých údajů dle GDPR. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat.

Rozsah zpracovávaných dat
Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, historie objednávek. Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek. Budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Pizza Veloce, Družstevní 844, Frýdek Místek 738 01 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i osoby zpracovávájící elektronické a telefonní objednávky, přípravu, výrobu a dopravu objednávky na Vaší adresu.

Reklama
Vaše kontakty mohou být využity k zasílání reklamních či obchodních sdělení Pizza Veloce- nepředáváme je, ale třetím stranám.

Právo být zapomenut
Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpeční ochrany dat
Disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.